Tenisa Centra SMS Credit piedāva apmeklēt jaunu restorānu Hercogs.